-->

50 Doa Pagar Diri Menurut islam dalam Al Qur'an

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sahabat seiman pada kesempatan yang baik ini saya akan membagikan amalan tentang 50 Doa Pagar Diri Menurut islam dalam Al Qur'an khusus buat anda yang membutuhkan, berikut Doa Doanya:
 50 Doa Pagar Diri  Menurut islam dalam Al Qur'an


1.DOA TERHINDAR DARI BERBAGAI KEBURUKAN

Allahumma innii a’udzubika minalhammi walhuzni wal’ajzi walkasali walbukhli waljunbi wa dhola’idaini wa gholabatirrijali
“Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari (hal yang)menyedihkan dan menyusahkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, lilitan hutang dan penindasan orang.”

2.MINTA PERLINDUNGAN SIKSA DAN FITNAH

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min ‘adzâbi Jahannam, wa min ‘adzâbil-qabri, wa min fitnatil-mahyâ wal-mamâti, wa min syarri fitnatil-masîhid-Dajjâl”.

“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari siksa Neraka Jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnahnya Masih Dajjal”.

3.MINTA PERLINDUNGAN COBAAN DUNIA

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min jahdil-balâ-i, wa darakisy-syaqâ-i, wa sû-il-qadhâ-i, wa syamâtatil-a’dâ-i”.

Artinya: “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari beratnya cobaan, dan dari bertemu kecelakaan, dan dari buruknya qadha (taqdir), dan dari gembiranya musuh”.

4.MINTA PERLINDUNGAN DARI KELEMAHAN BATIN

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minal-hammi, wal-hazani, wal-‘ajzi, wal-kasali, wal-jubni, wal-bukhli, wa dhala-‘id-daini, wa ghalabatir-Rijâli”

Artinya: “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kesusahan dan kesedihan,dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kebakhilan, dari keberatan hutang dan dikalahkan (dipaksa) orang”.

5. MINTA PERLINDUNGAN DARI KELALAIAN

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min qalbil-lâ yakhsya’, wa du’â-il-lâ yusma’, wa min nafsil-lâ tasyba’, wa min ‘îlmil-lâ yanfa’ . A’ûdzu-bika min hâ-ulâ-il-arba’

Artinya:“Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari hati yang tidak khusyu’, dan do’a yang tidak didengar, dan dari diri yang tidak kenyang, dan dari ilmu yang tidak bermanfa’at. Aku berlindung pada-Mu dari 4 (Empat) perkara itu”

6.DOA PERLINDUNGAN DARI KEMUNAFIKAN, AKHLAQ BURUK DAN SEMPITNYA REZEKI

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika minan-nifâqi, wa sû-il-akhlâqi, wad haiqil-arzâqi”

Artinya: “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat munafik, dan dari akhlaq (perangai) yang buruk, dan dari sempitnya rezeki”

7. MINTA PERLINDUNGAN DARI SYIRIK YANG HALUS HALUS

Allâhumma innî a’ûdzu-bika an-usyrika bika syai-an a’lamu, wa astaghfiruka limâ lâ a’lamu”

Artinya: “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu jika aku menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang aku tahu. Dan aku minta ampun kepada-Mu terhadap apa-apa yang aku tidak tahu”

8. DOA PERLINDUNGAN DARI GANGGUAN SYAITHAN

“Rabbi a’ûdzu-bika min hamazâtisy-syayâthîn wa a’ûdzu-bika rabbi an-yahdhurûn”

Artinya: “Ya Rabbi, aku berlindung pada-Mu dari bisikan-bisikan syaithan, dan aku berlindung pada-Mu dari kedatangan mereka kepadaku”. (Surah Al-Mu’minûn (23) : 97 & 98)

9.MINTA PERLINDUNGAN DARI FITNAHNYA KAYA DAN FITNAHNYA FAQIR ( MISKIN

“Allâhumma innî a’ûdzu-bika min fitnatil-ghinâ wa a’ûdzu-bika min fitnatil-faqr, wa a’ûdzu-bika min an uradda ilâ ardzalil-‘ûmuri, wa a’ûdzu-bika min fitnatid-dun-yâ wa ‘adzâbil-qabri”.

Artinya: “Ya Allâh, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya kaya, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya faqir, dan aku berlindung pada-Mu daripada jika aku dikembalikan kelanjutnya umur, dan aku berlindung pada-Mu dari fitnahnya dunia dan siksa kubur”. (H.R. Bukhârî)

10.DO’A PERLINDUNGAN DARI SYETAN
“ROBBI A’UDZUBIKA MIN HAMAZAATI SYAYAATHIINI WA A’UDZUBIKA ROBBI YAHDDHURUN

Artinya: “Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. (97) Dan aku berlindung [pula] kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku.” (98) (QS. Al mu’minuun 97-98)

11.DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI SIKAP MURTAD

“Allaahumma innaa na’uudzubika an narji’a ‘alaa a’qaabinaa au nuftana ‘an diininaa”

Artinya: “Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari masalah yang dapat mengembalikan kami ke masa lalu atau dapat mengacaukan kami. (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Al-Thabarani)”

12.PERLINDUNGAN DIRI DAN RUMAH DARI SIHIR DAN GANGGUAN JIN

Membaca surat Al Ikhlas, Al Falaq, dan Surat An Naas Dalil: Dari Abdullah bin Khubaibt, Rasulullah  bersabda, “Ucapkanlah!” Mereka (para shahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apa yang mesti kami ucapkan ?” Nabi r bersabda, “Qul huwallaahu ahad (Surat al Ikhlas), surat An Naas, dan al Falaq sebanyak tiga kali di kala pagi dan malam hari, itu cukup bagimu sebagai pelindung dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi no 2499(kt)

13.DOA PERLINDUNGAN PAGI DAN PETANG

[Bismillaahil ladzii laa yadz urru ma’asmihi syai-un fil ardhi wa laa fis samaa-i wahuwas samii’ul ‘aliim
“Dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan bersama namaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” Dalil: h.
Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ‘alaa kulli syai-in qadiir.
Dari Utsman bin Affan t, Rasulullah r bersabda, “Barangsiapa di antara hambaNya yang mengucapkan di pagi hari atau petang: (artinya: Dengan nama Allah, tidak ada yang membahayakan bersama namaNya sesuatu pun yang ada di bumi dan di langit, Dia Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” ), tiga kali, tidak terganggu dari segala sesuatu.” [HR Tirmidzi

14.MENGUCAPKAN SEBANYAK 100 KALI TIAP PAGI DAN PETANG

[Laa ilaaha illallaoohu wahdahu laa syariika la
Tiada ilah selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu bagiNya. MilikNya segala kerajaan, untukNya segala Puji, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dalil: Dari Abu Hurairah t, Rasulullah r bersabda, “Barangsiapa membaca: (doa di atas) sebanyak 100 kali sehari akan mendapatkan pahala senilai membebaskan 10 budak dan tertulis 100 kebajikan dan dihapus 100 kejelekan serta bacaan tersebut dijadikan perisai baginya dari setan, sejak pagi hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia darinya kecuali orang yang mengamalkannya lebih banyak” [HR Bukhari, Muslim)

15. JIKA DIBACA KETIKA AKAN TIDUR

“Innallaaha qawiyyun aziizun. Allaahu laa ilaaha illaa huwa wa alallaahi fal yatawakkalil mu’minun” (At-Taghabun : 13)
Dibaca dengan penuh keikhlasan dalam keadaan berwudlu (tidak berhadas) maka akan diampuni oleh allah dosanya. Dan jika dibaca ketika akan tidur maka selama tidur akan dilindungi allah dari segala marabahaya kebakaran, maling, pembunuhan, bencana alam dsb, insya allah.

16. SELURUH PENDUDUK AKAN SELAMAT DARI PENYAKIT MENULAR

“Wamayyatawakkal alallaahi fahuwa hasbuhuu innallaaha balighu amrihi qad ja-alallaahu likulli syai-in qadraan” (Ath-Thalaq : 3)
Apabila dibaca akan menjadi tangkal yang ampuh dan jika ayatnya ditulis pada kulit kijang atau harimau kemudian dimasukkan dalam potongan bamboo atau tabung lalu ditutup dan ditanam pada tengah kampung, desa atau kotamaka seluruh penduduk akan selamat dari penyakit menular. Metode ritual ini mungkin saja jawaban atau dapat juga dijadikan alternative ditengah hingar bingarnya wabah penyakit menular yang disebabkan virus virus berbahaya yang belum diketahui identitasnya bahkan virus virus berbahaya yang sudah diketahui identitasnya seperti Flu burung,flu babi flu dan flu lainnya.

17 MENGHADAPI ORANG YANG SEDANG MARAH

“Robbul masyriqi wal maghribi laa ilaaha illaa huwa fatta khidzhu wakiila” (Al-Muzzammil : 9)
Dibaca pada 7 butir padi kemudian dibawa menghadapi orang yang sedang marah atau mengamuk maka kemarahan dan kebencianya akan reda dengan sendirinya berkat izin Allah SWT .

18. MENGHADAPI PENGUASA DHALIM

“Inda dzil arsyil makiini” (At-Takwir : 20)
Seorang raja, presiden atau para pejabat pemerintah juga penguasa hokum dan penegak hukum selalu kita temukan arogan dan menyombongkan diri atas kekuasaan yang diembannya atau wewenang yang dimilikinya, penyalahgunaan wewenang selalu saja kita temui ketika berhadapan dengan mereka. Tanpa mereka sadar atau dalam keadaan sadar menganggap bahwa kekuasaan atau jabatan yang diembannya itu kekal tiada berujung..nau’uzubillah!!! jika anda mengalami seperti ini sebagai antisipasi ayat 14 ini jawabannya. caranya: Bacalah 7x sambil menahan nafas ketika berhadapan dengan penguasa lalim kemudian hembuskan pada penguasa tersebut sambil mohon dalam hati agar dilindungi allah dari kejahatannya dan dimudahkan segala urusan dengannya.

19. AL IKHLAS,AL ALAQ,AN NAAS

AlBazzar meriwayatkan dari Abdullah bin Al Aslami, dengan status perawi shahih, ia berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan umrah. Hingga ketika kami sampai di lembah Waqim, tiba-tiba kabut muncul .menyelimuti sehingga kami pun tersesat jalan. Manakala melihat hal itu, Rasulullah SAW berpaling menuju kumpulan yang pekat, lalu mendudukkan untanya. Setelah itu beliau berdiri dan berdiam beberapa lama. Beliau terus menerus shalat hingga terbit fajar. Kemudian beliau memegang kepala untanya (mengambil tali kekangnya), kemudian berjalan sementara Abdullah Al Aslami di samping beliau. Lalu Rasulullah SAW meletakkan telapak tangannya di dadaku. Kemudian beliau berkata,
‘Bacalah!’Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Bacalah Qul huwallaahu ahad (surah Al lkhlash)!’ Kemudian beliau berkata, “Bacalah!”. Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Qul a’uudzu birabbil faloq, min syarri maa khalaq (surah Al Falaq)’. Lalu aku membacanya hingga selesai. Kemudian beliau berkata, ‘Bacalah!’ Aku berkata, ‘Apa yang harus aku baca?’ Beliau menjawab, ‘Qul a’uudzu birabbinnaas (surah An-Naas)!’ Aku pun membaca Qul A’uudzu birabbinnaas hingga selesai. Lalu Rasulullah SAW berkata, ‘Beginilah cara meminta perlindungan kepada Allah karena tak ada hamba yang meminta perlindungan dapat menyamainya.

20.UNTUK TOLAK SIHIR ATAU PAGAR RUMAH

“Maliki yaumiddiin” Untuk tolak sihir atau pagar rumah, Ayat ditulis pada kertas putih polos kemudian masukkan dalam bumbung bambu lalu ditanam di empat pojok rumah, Insya allah penghuni rumah akan dilindungi dari marabahaya.

21. SELAMAT DARI ORANG YANG SEDANG MENGAMUK/MARAH

“Wa iyyaaka nastaiin”Untuk selamat dari orang yang sedang mengamuk/marah atau binatang yang galak maka bacalah ayat “Wa iyyaaka nastaiin’ sebanyak 7x kemudian tiupkan kepada orang yang dimaksud maka seketika marahnya akan reda dan tidak akan berbicara kecuali bahasa yang indah dan lembut menyejukkan hati.

22. BILA ANDA MEMILIKI MUSUH

” Shirothollaladziina” Bila anda memiliki musuh dan mengancam akan membunuh atau mencelakai maka segeralah mendekatkan diri pada Allah dengan hati yang penuh ikhlas pada Allah sambil dihati memmembacabaca ayat ” Shirothollaladziina” berulang ulang maka dengan kudrat irodat Allah musuh yang tadinya akan mencelakai itu seketika berubah baik karena hilang kebenciannya dan musuh tadi tidak akan memusuhi anda.

23. DALAM KEADAAN TERDESAK DAN TERANCAM

“An ‘amta ‘alaihim” ini sungguh luar biasa, karena seketika sekeliling kita tiba tiba akan berubah menjadi lautan api yang seakan siap melahap siapa saja yang mengganggu. Caranya: ketika anda dalam keadaan terdesak dan terancam oleh kepungan musuh atau perampok maka jangan panik. Segeralah secepat kilat mengambil pasir/tanah kemudian bacakan ayat tersebut lalu sebarkan ke arah musuh, maka musuh akan lari pontang panting karena melihat lautan api dihadapan mereka.

24. AMAN DARI SEGALA HAL SELAIN AJAL

Barang siapa yang membaca ‘Al-Fatihah’ diwaktu hendak tidur, Surah ‘Al-Ikhlas’ sebanyak 3 kali dan Mu’awwidzatain maka ia akan aman dari segala hal selain ajal. Dan siapa berhajat (berkeinginan sesuatu) kepada Allah SWT kemudian dia membaca Al-Fatihah sebanyak 41 kali diantara sembahyang sunat Subuh dan sembahyang fardu Subuh sampai 40 hari (tidak Lebih) kemudian memohon kepada Allah SWT, Insyaallah Dia akan memenuhi keperluannya.

25. MELINDUNGI PEMBACANYA DARI AZAB KUBUR

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bermaksud: “Surah Al-Mulk itu memelihara dan melindungi pembacanya dari azab kubur.”

26. MEMBUAT SETAN MENANGIS

Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Bila seorang anak Adam membaca surat “As Sajadah” kemudian ia bersujud, maka pergilah setan menepi seraya menangis dan berkata, “Betapa celakanya aku! Anak Adam diperintah untuk bersujud, ia pun bersujud, maka ia mendapatkan surga, sedangkan aku diperintah untuk bersujud, aku pun enggan, maka aku mendapatkan neraka.” (HR. Abu Dawud, Nasa’i’I, Ibnu Majah, Ahmad, Muslim) Shahih.

27. YASIIN PEMAGAR RUMAH

Pelindung Rumah- Ambil Air Satu Ember Besar penuh.- Celupkan jari telunjuk kanan kedalam ember yang di isi air.- Baca Sholawat Nabi 3 X-Baca surah Yasin 7 X, pada ayat ke 9 baca 11 x- Baca Ayat Qursy 99 X-Baca Ayat Qursy 1 X, lalu pada ayat ter akhir baca 100 X- Berdo’a mohon kepada Allah, agar air bermanfaat untuk memagari rumah sehingga apabila ada ghoib fasik/ kafir akan binasa seketika itu juga.(Saat berdo’a jari telunjuk kanan tetap ada di dalam ember air). Keterangan:- Setelah berdo’a, percikan air ke seluruh area rumah (Pagar, tembok rumah, pintu, genteng dll).- Gunakan juga sedikit untuk membersihkan lantai.- Masukan kedalam tangki Air dll.

28.TERPELIHARA SIANG DAN MALAM   AYAT KURSI ,AYAT PELINDUNG

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan khusyuk setiap kali selepas sholat fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali keluar masuk rumah atau hendak musafir, insyaAllah akan terpeliharalah dirinya dari godaan syaitan, kejahatan manusia, binatang buas yang akan memudaratkan dirinya bahkan keluarga, anak-anak, harta bendanya juga akan terpelihara dengan izin Allah s.w.t.

29. TERPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Mengikut keterangan dari kitab “Asraarul Mufidah” sesiapa mengamalkan membacanya setiap hari sebanyak 18 kali maka akan dibukakan dadanya dengan berbagai hikmah, dimurahkan rezekinya, dinaikkan darjatnya dan diberikannya pengaruh sehingga semua orang akan menghormatinya serta terpelihara ia dari segala bencana dengan izin Allah.

30. MENCERDASKAN AKAL FIKIRANNYA/TERLINDUNG DARI KEBODOHAN,

Syeikh Abu Abbas ada menerangkan, siapa yang membacanya sebanyak 50 kali lalu ditiupkannya pada air hujan kemudian diminumnya, Insya-Allah, Allah akan mencerdaskan akal fikirannya serta memudahkannya menerima ilmu pengetahuan.

31.TERLINDUNG DARI KEFAKIRAN

Rasullullah s.a.w. bersabda bermaksud: “Sesiapa pulang ke rumahnya serta membaca ayat Kursi, Allah hilangkan segala kefakiran di depan matanya.

32. TERHINDAR DARIPADA KEJAHATAN SYAITAN DAN KEJAHATAN PEMBESAR.

Sabda baginda lagi; “Umatku yang membaca ayat Kursi 12 kali pada pagi jumaat, kemudian berwuduk dan sembahyang sunat dua rakaat, Allah memeliharanya daripada kejahatan syaitan dan kejahatan pembesar.”

33.TERPELIHARA DARI HASUTAN SYAITAN

Orang yang selalu membaca ayat Kursi dicintai dan dipelihara Allah sebagaimana DIA memelihara Nabi Muhammad. Mereka yang beramal dengan bacaan ayat Kursi akan mendapat pertolongan serta perlindungan Allah daripada gangguan serta hasutan syaitan.

34.DI LINDUNGI DARI PENCURIAN

Pengamal ayat Kursi juga, dengan izin Allah, akan terhindar daripada pencerobohan pencuri. Ayat Kursi menjadi benteng yang kuat menyekat pencuri daripada memasuki rumah.

35.DILINDUNGI DALAM PERJALANAN

Mengamalkan bacaan ayat Kursi juga akan memberikan keselamatan ketika dalam perjalanannya.

36.MENGUSIR JIN

Ayat Kursi yang dibaca dengan penuh khusyuk, insya-Allah akan menyebabkan syaitan dan jin terbakar.

37.MELINDUNGI RUMAH BARU

Jika anda berpindah ke rumah baru maka pada malam pertama anda menduduki rumah itu sebaiknya anda membaca ayat Kursi 100 kali, insya-Allah mudah-mudahan anda sekeluarga terhindar daripada gangguan lahir dan batin.

38.DIDAMPINGI MALAIKAT

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi apabila berbaring di tempat tidurnya, Allah mewakilkan 2 orang Malaikat memeliharanya hingga subuh.

39.DILINDUNGI SETIAP WAKTU

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir setiap sembahyang Fardhu, ia akan berada dalam lindungan Allah hingga sholat yang lain.

40.DILINDUNGI RUMAHNYA DAN RUMAH TETANGGANYA

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sholat, tidak mencegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut, dan barang siapa membacanya ketika hendak tidur, Allah memelihara akan dia ke atas rumahnya, rumah jirannya & ahli rumah2 di sekitarnya.

41.DIBIMBING PERBUATANNYA

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi diakhir tiap-tiap sholat Fardhu, Allah menganugerahkan dia hati-hati orang yang bersyukur, perbuatan2 orang yang benar, pahala nabi2 juga Allah melimpahkan padanya rahmat.

42.DIDAMPINGI 70.000 MALAIKAT

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi sebelum keluar rumahnya, maka Allah mengutuskan 70,000 Malaikat kepadanya, mereka semua memohon keampunan dan mendoakan baginya.

43.DIBERI PAHALA SYAHID

Barang siapa membaca ayat Al-Kursi di akhir sembahyang Allah azza wajalla akan mengendalikan pengambilan rohnya dan ia adalah seperti orang yang berperang bersama nabi Allah sehingga mati syahid.

44.SENANTIASA DI TOLONG

Barang siapa yang membaca ayat al-Kursi ketika dalam kesempitan niscaya Allah berkenan memberi pertolongan kepadanya Dari Abdullah bin ‘Amr r.a.

45. DIAMANKAN DARI GODAAN SYAITAN DAN KEJAHATAN RAJA-RAJA

Sesiapa yang membaca ayat Kursi dengan istikamah setiap kali selesai sembahyang fardhu, setiap pagi dan petang, setiap kali masuk kerumah atau kepasar, setiap kali masuk ke tempat tidur dan musafir, insyaallah akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja (pemerintah) yang kejam, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudharatkan. Terpelihara dirinya dann keluarganya, anak-anak nya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan kekaraman.

46. DIPELIHARA DARI SEGALA BENCANA

Terdapat keterangan dalam kitab-kitab Asrarul Mufidah:Barang siapa mengamalkan membaca ayat Kursi,setiap kali membaca sebanyak 18 kali,insyaAllah dia akan hidup berjiwa Tauhid,dibukakan dadanya dengan berbagai hikmat,dimudahkan rizkinya,dinaikkan martabatnya,diberikan kepadanya pengaruh sehingga orang selalu segan kepadanya,dipelihara dari segala bencana dengan izin Allah SWT.

47.DILINDUNGI DARI KEDUKAAN

Syekh Al-Bunni menerangkan:”Siapa yang membaca ayat Kursi sebanyak hitungan hurufnya,yaitu 170 huruf,maka insyaAllah,Allah SWT akan memberikan pertolongan pada hal dan menunaikan segala hajatnya dan melapangkan pikiran-pikirannya,diluaskan rizkinya,dihilangkan kedukaannya,dan diberikan apa yang dituntutnya. (terdapat dalam tafsir Al-Qudsi).

48.DILINDUNGI JUGA KELUARGANYA

Bahwa siapa yang membaca 4 ayat pada permulaan suratul Baqarah dan ayat Kursi,ditambah 2 ayat setelah ayat Kursi kemudian ditutup dengan 3 ayat pada akhir suratul Baqarah,maka ia dan keluarganya tidak didekati syaitan,dan jika dibacakan pada orang gila,niscaya akan sembuh dengan seizin Allah SWT. (terdapat dalam kitab itqan).

49. DILINDUNGI DARI KEJAHATAN MANUSIA DAN KEJAHANTAN BINATANG2

Siapa yang membaca ayat Kursi secara kontinyu setiap kali selesai sembahyang fardhu,setiap pagi dan petang,setiap kali masuk kerumah dan kepasar,setiap kali masuk ketempat tidur dan pergi musafir,insyaAllah ia akan diamankan dari godaan syaitan dan kejahatan raja-raja kejam,diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahantan binatang2 yang memudharatkan.Terpelihara dirinya dan keluarganya,anak2nya,hartanya,rumahnya dari kecurian,kekaraman dan kebakaran.Didapatny keselamatan dan kesehatan jasmaninya dengan izin Allah SWT yg Hidup dan Berdiri Sendiri.

50.Doa pagar diri dengan Ayat 7

1. Qs At Taubah 51 Qul lay yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ‘alallahi fal yatawakkalil mu’minun.

Artinya: Katakanlah : Sekali kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang orang yang beriman harus bertawakkal.

2. Qs Yunus 107 Wa iy yamsaskallahu bidurrin fa la kasyifa lahu illa hu, wa iy yuridka bikhairin fa la radda lifadlih, yusibu bihi may yasya’u min ibadih, wa huwal gafurur rahim

Artinya: Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepdmu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kami, maka tidak ada yang dapat menolak karuniaNya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba2Nya. Dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

3. Qs Hud 6 Wa ma min dabbatin fil ardhi illa ‘alallahi rizquha wa ya’lamu mustaqarraha wa mustauda ‘aha, kullun fi kitabim mubin

Artinya: Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allahlah yang memberi rejekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata

4. Qs Hud 56 Inni tawakkaltu ‘alallahi rabbi wa rabbikum, ma min dabbatin illa huwa akhizum bi natiha, inna rabbi ‘ala siratim mustaqim

Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tiada suatu binatang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun2nya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus

5. Qs Al ‘Ankabut 60 Wa ka’ayyim min dabbatil la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami’ul ‘alim

Artinya” Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa/mengurusi rejekinya sendiri. Allahlah yang memberi rejeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

6. Qs. Fatir 2 Ma yaftahillahu lin nasi mir rahmatin fa la mumsika laha, wa ma yumsik fa la mursila lahu mim ba’dih, wa huwal ‘azizul hakim

Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tiada seorangpun yang dapat menahannya dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

7. Qs Az Zumur 38 Wa la’in sa’altahum man khalaqas samawati wal ardha layaqulunnallah, qul afara’aitum ma tad’una min dunillahi au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih, qul hasbiyallahu ‘alaihi yatawakkalul mutawakkilun.

Dan sungguh jika kamu bertanya kepd mereka : “Niscaya yg menciptakan langit dan bumi?? Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah : “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selian Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala2mu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya ? Katakanlah : Cukuplah Allah bagiku”. KepadaNyalah bertawakkal orang yang berserah diri. Beberapa keutamaannya antara lain:

1.Barangsiapa mengamalkan/membaca ayat 7 pagi dan petang, maka ia akan merasa aman sentosa dari segala kebinasaan dan terpeliharalah daripada tipu daya musuh dan bala dengan izin Allah. Apabila ayat 7 ini diamalkan sekali siang dan sekali malam (sesudah solat Maghrib dan Subuh), insyaallah akan memudahkan rezekinya, dipanjangkan umur, terpelihara dai gangguan jin, syaitan dan fitnah, dikasihi para hamba Allah serta dimudahkan serta dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya.

wallahu a'lam bissowab. jangan lupa berbagi informasi dengan share article ini, karena sebaik baik manusia adalah yang dapat membagikan manfaat bagi manusia, wasallamalaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya anda juga dapat membaca tentang kerja keras apa saja ikhlas dan halal juga menghasilkan

0 Response to "50 Doa Pagar Diri Menurut islam dalam Al Qur'an"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Sholawat Alfa shollâAllâhu

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel