-->

AJIAN Papat Kalima Pancer

ILMU KEJAWEN MANTRA RAPALAN AJIAN Papat  Kalima Pancer Sukma Sejati

Sedulur pembaca pada kesempatan kali ini admin akan menuliskan tentang ajian papat kalima pancer silahkan simak dan baca rapalan dibawah ini.

Bapak Sumber...
Sedulur Papat Kalima Pancer 3x... Kawula pitados Sukma Sejati...
Pletiking Pangeran Kang Maha Suci... Kawula ngaturaken segala dosa lan
kalepatan dalem...
Dalem Nyuwun Ngapura...
Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngresep ilmuning jabang bayi kawulo
Nyuwun Kanthi Wilujeng2x

diniati dalam hati dan insya Allah berhasil. Kalau mau cespleng sambil berpuasa 24jam penuh dalam keadaan gelap sendirian...membaca

Loading...


niat ingsun patigeni, amateni hawa panas ing badan ingsun, amateni genine napsu angkara murka krana Allah taala.

jam 12 malam tepat membaca  Putih-putih mripatku Sayidina Kilir,
Ireng-ireng mripatku Sunan Kali Jaga, Telenging mripatku Kanjeng Nabi Muhammad.

jam 12:30 malam membaca
Niat ingsun Ngelowong, anutupi badan kang bolong siro mara siro mati,
kang ganggu marang jiwa insun, lebur kaya dene banyu krana Allah Ta’ala.”

Selain melakoni puasa-puasa diatas masyarakat kejawen juga melaksanakan ibadah puasa-puasa sesuai tuntunan lslam, seperti Puasa Ramadhan, Senin Kamis, Puasa Syawal, Puasa Tasri’ 11-12-13 Dzulhijah, Puasa Nabi Daud AS dll. Inti dari semua ibadah puasa tujuannya hanya satu yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT agar diterima iman serta lslamnya.

Bisa atau racun yang dikeluarkan binatang seperti ular, sangat membahayakan bagi keselamatan orang yang digigitnya. Tapi bila orang orang yang digigit ular dan binatang berbisa lainnya mempunyai penangkalnya tidaklah hal yang aneh. Anda bisa menangkal racun tersebut dengan menggunakan aji Kiblat Papat.  

Persyaratan untuk menguasai aji ini :
a. Melakukan puasa mutih selama 7 hari dan dilanjutkan dengan pati geni 1 hari 1 malam.
b. Mengikuti aliran air.
Sedangkan bacaan yang diamalkan sebagai berikut :
Ingsun matek aji, ajiku si kiblat papat, Upas putih lungguhe wetan, Kedadeyan kawah, kuthane salaka, Malaikat pitung atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh, Upas abang lungguhe kidul, Kedadeyan getih, kuthane tembaga, Malaikat limang atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh, Upas ireng lungguhe lor, Kedadeyan puser, kuthane wesi, Malaikat limang atus kang angrekso, Pangreksane teguh ayu, Tutup Nabi kancing Alloh.

Nah itulah yang dapat saya tuliskan mengenai Ajian papat kalima pancer, walaupun masih banyak kekurangan mohon maaf, semoga bisa bermanfaat buat saudara pembaca Amin. kumpulan ilmu

Loading...


0 Response to "AJIAN Papat Kalima Pancer"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Sholawat Alfa shollâAllâhu

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel