-->

Amalan Agar Di Kejar Banyak Wanita


Jujur, amalan ini belum sempat aku jalani, Aku merasa tidak memerlukan hal- hal yang begini, menimbang dampak yang hendak aku miliki bila aku betul- betul mengamalkan nya. Tetapi, begitu banyak kesaksian orang yang sudah sukses melaksanakan amalan ini, mendesak aku buat menerbitkan amalan ini supaya bermanfaat untuk kerabat kerabat kita yang kurang beruntung dalam perihal percintaan, terus di sakiti oleh banyak perempuan, supaya dapat merubah nasib nya sendiri, jadi lebih baik lagi.

 Amalan Agar Di Kejar Banyak Wanita

Bukan kah Tuhan tidak hendak merubah nasib sesuatu kalangan, bila kalangan tersebut tidak berupaya mengganti nasib nya sendiri? Benar bukan? Berikut, terdapat amalan yang aku iktikad. Silahkan di praktekkan sendiri, serta akibat apa yang di terima, hingga itu jadi tanggung jawab masing masing. Penulis tidak bertanggung jawab bila kamu jadi repot, sebab dikejar- kejar lawan tipe.

Mohon jangan di salahgunakan, sebab Tuhan hendak membalas apapun yang kamu jalani, baik ataupun kurang baik. Ingat, karma senantiasa terdapat dalam hidup. Bila tidak menimpa kita saat ini, bisa jadi nanti. Bila tidak menimpa kita, hingga hendak menimpa anak- cucu kita nanti.*

**بِسْمِاللهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمْÖيَآاَيُّهَاالَّذِيْنَآَمَنُوْالاَتَكُوْنُوْاكَالَّذِيْنَاَذَوْامُوْسَى

فَبَرَّاَهُاللهُمِمَّاقاَلُوْا،وَكَانَعِنْدَاللهِوَجِيْهاًÖوَاَلْقَيْتُعَلَيْكَمَحَبَّةًمِنِّىْÖ

يُحِبُّوْنَهُمْكَحُبِّاللهِÖوَالْكاَظِمِيْنَالْغَيْظَوَالْعَافِيْنَعَنِالنَّاسِ،وَاللهُيُحِبُّالْمُحْسِنِيْنَ

Öاَوَمَنْكَانَمَيْتًافَاَحْيَيْناَهُوَجَعَلْناَلَهُنُوْرًايَمْشِىْبِهِفِىالنَّاسِكَمَنْمَثَلَهُفِى

الظُّلُمَاتِلَيْسَبِخَارِجٍمِنْهَا،كَذَالِكَزُيِّنَÖفَلَمَّارَاَيْنَاهُاَكْبَرْنَاهُوَقَطَّعْنَاَيْدِيَهُنَّ،

وَقُلْنَحَاشَِللهِمَاهَذَابَشَرًا،اِنْهَذَااِلاَّمَلَكٌكَرِيْمٌÖوَقُلِالْحَمْدُِللهِالَّذِىْلَمْ

يَتَّخِذْوَلَدًاوَلَمْيَكُنْلَهُشَرِيْكٌفِىالْمُلْكِوَلَمْيَكُنْلَهُوَلِيٌّمِنَالذُّلِّوَكَبِّرْهُتَكْبِيْرًا.*

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA‘ INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU‘ ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL‘ AFIINA‘ ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH- DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH- THO’ NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ- DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON.

Maksudnya: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang( QS: (AL) Fatihah: 1) Hai orang- orang yang beriman, janganlah kalian jadi semacam orang- orang yang menjajaki Musa, hingga Allah membersihkannya dari tuduhan- tuduhan yang mereka katakan. Serta merupakan ia seseorang yang memiliki peran terhormat di sisi Allah( QS: (AL) Ahzab: 69). Serta Saya sudah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang tiba daripada Ku( QS: Thaahaa: 39). Mereka mencintainya sebagaimana mereka menyayangi Allah( QS: (AL) Baqarah: 165). Serta orang- orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menggemari orang- orang yang berbuat kebajikan( QS: Ali‘ Imron: 134).

Serta apakah orang yang telah mati setelah itu ia Kami hidupkan serta Kami bagikan kepadanya sinar yang cerah, yang dengan sinar itu ia bisa berjalan ditengah- tengah warga manusia, seragam dengan orang yang keadaannya terletak dalam hitam gulita yang sekali- kali tidak bisa keluar dari padanya? Demikianlah Kami peruntukan( QS: (AL) An’ aam: 122). Hingga tatkala wanita- wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan warnanya, serta mereka melukai jari tangannya. Serta mengatakan:“ Maha sempurna Allah, ini tidaklah manusia, sebetulnya ini tidak lain cumalah malaikat yang Mulia“( QS: Yusuf: 31). Serta katakanlah:“ Seluruh puji untuk Allah yang tidak memiliki anak serta tidak memiliki sekutu dalam kerajaan- Nya serta tidak memiliki penolong buat menjaga- Nya serta kehinaan serta agungkanlah Ia dengan penjagaan yang sebesar- besarnya( QS:(AL) Israa’: 111).

Triknya: Sehabis Kamu berakhir shalat 5 waktu amalan tersebut baca sebanyak 7 x. Amalan ini jalani sepanjang 41 hari berturut- turut. Serta pada malam harinya amalan ini Kamu baca sebanyak 11 x, tetapi saat sebelum Kamu membaca amalannya, bacalah terlebih dulu:

- Istigfar sebanyak 7 x.
- surat An Naas sebanyak 7 x.
- Sahadat sebanyak 7 x.
- Sholawat Nabi sebanyak 7 x.

لاَحَوْلَوَلاَقُوَّةَاِلاَّبِاللهِالْعَلِيِّالْعَظِيْم

- Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil‘ aliyyil adziim sebanyak 7 x.

Jika telah menggapai 41 hari, jika Kamu ingin berupaya ataupun mempergunakan amalan ini, triknya baca dulu amalan di atas sebanyak 3 x, setelah itu sebutkan nama wanita yang dituju dan memohon pada Allah supaya dia tunduk pada Kamu. Awas!!! jika telah sukses wajib Kamu wajib menikahi, ingat terdapat hukum karma yang hendak berlaku. 

0 Response to "Amalan Agar Di Kejar Banyak Wanita"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Sholawat Alfa shollâAllâhu

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel