-->

doa khusus yang ingin sukses Dunia Akhirat

doa khusus yang ingin sukses Dunia Akhirat

Berapa juga usaha yang kita jalani baik itu hasilnya optimal ataupun tidak cocok dengan kemauan, itu hendak jadi percuma kala kita melupakan Allah SWT. yang mengabulkan seluruh hajat sebagaimana dalam kumpulan doa. Sementara itu dengan banyak meminta pada Allah SWT Maha Pemberi Rahmat serta Karunianya, seluruh apapun dapat jadi lebih gampang. Inilah kumpulan doa seseorang muslim digunakan buat mencapai suksesnya.

 doa khusus yang ingin sukses Dunia Akhirat

Semacam yang dijanjikan Allah Untuk Orang yang Memanjatkan Doa. Ayat- ayat qur’ aniyah berikut menampilkan keutamaan seorang yang memanjatkan do’ a. Allah Ta’ ala berfirman:

وَقَالَرَبُّكُمُادْعُونِيأَسْتَجِبْلَكُمْإِنَّالَّذِينَيَسْتَكْبِرُونَعَنْعِبَادَتِيسَيَدْخُلُونَجَهَنَّمَدَاخِرِينَ

“ Serta Tuhanmu berfirman:“ Berdoalah kepada- Ku, tentu hendak Kuperkenankan bagimu. Sebetulnya orang- orang yang menyombongkan diri dari menyembah- Ku hendak masuk neraka Jahannam dalam kondisi hina dina”.”( QS. Ghofir/ (AL) Mu’ min: 60)

وَإِذَاسَأَلَكَعِبَادِيعَنِّيفَإِنِّيقَرِيبٌأُجِيبُدَعْوَةَالدَّاعِإِذَادَعَانِفَلْيَسْتَجِيبُوالِيوَلْيُؤْمِنُوابِيلَعَلَّهُمْيَرْشُدُونَ

“ Serta apabila hamba- hamba- Ku bertanya kepadamu tentang Saya, hingga( jawablah), bahwasanya Saya merupakan dekat. Saya mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia meminta kepada- Ku, hingga hendaklah mereka itu penuhi( seluruh perintah- Ku) serta hendaklah mereka beriman kepada- Ku, supaya mereka senantiasa terletak dalam kebenaran.”( QS. (AL) Baqarah: 186) kumpulan doa

Sebagian berbagai/ kumpulan Doa Melancarkan Rezeki didalam Al- Qur’ an serta Hadist

1. Doa meminta limpahan rezeki

اَللَّهُمَّرَبَّنَاأَنْزِلْعَلَيْنَامَائِدَةًمِنَالسَّمَاءِتَكُوْنُلَنَاعِيْدًالِأَوَّلِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةًمِنْكَوَارْزُقْنَاوَأَنْتَخَيْرُالرَّازِقِينَ

Maksudnya:“ Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit( yang hari turunnya) hendak jadi hari raya untuk kami ialah untuk orang orang yang bersama kami serta yang setelah kami, serta jadi ciri untuk kekuasaan engkau, beri rezekilah kami, serta Engkaulah pemberi rezeki yang sangat utama.”( QS. Al- Maidah/ 5: 114)

2. Doa mohon ampunan serta keluasan rezeki

رَبِّاغْفِرْلِيْوَهَبْلِيْمُلْكاًلَايَنْبَغِيْلِأَحَدٍمِنْبَعْدِىإِنَّكَأَنْتَالْوَهَّابُ

Maksudnya:“ Ya Tuhanku, ampunilah saya serta anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dipunyai oleh seseorang juga sesudahku, sebetulnya Engkaulah Yang Maha Pemberi.“( QS. Shaad/ 38: 35)

3. Doa Mendapatkan Pekerjaan serta Jodoh

…رَبِّاِنِّيْلِمَااَنْزَلْتَاِلَيَّمِنْخَيْرٍفَقِيْرٌ

Maksudnya:“ Ya, Tuhanku, sebetulnya saya sangat membutuhkan suatu kebaikan( santapan) yang engkau turunkan kepadaku.”( QS. Al- Qasas/ 28: 24)

Kumpulan Doa ini dibaca oleh Nabi Musa as. serta dengan doa dia ini dia diberi pekerjaan serta jodoh dari perempuan yang shalih.

4. Doa memohon kecukupan rezeki

اَللّٰهُمَّاَكْفِنِيْبِحَلَالِكَعَنْحَرَامِكَ،وَأَغْنِنِيْبِفَضْلِكَعَمَّنْسِوَاكَ.

Maksudnya:“ Ya Allah, berilah saya kecukupan dengan rezeki yang halal, sehingga saya tidak membutuhkan yang haram, serta berilah saya kekayaan dengan karuniamu, sehingga saya tidak membutuhkan dorongan orang lain, tidak hanya diri- Mu.”( HR. Ahmad)

5. Doa Supaya Hajat Dikabulkan Allah

اَللّٰهُمَّلَامَانِعَلِمَاأَعْطَيْتَ،وَلَامُعْطِيَلِمَامَنَعْتَ،لَايَنْفَعُذَىالْجَدِّمِنْكَالْجَدُّ(رواهالبخارى)

Maksudnya:“ Ya Allah, tidak terdapat yang dapat menghindari bila Engkau hendak berikan serta tidak terdapat yang sanggup berikan bila Engkau mencegahnya. Bukanlah berguna nasib baik itu buat menyelamatkan dari siksa‐Mu.”( HR. Bukhari)

Berikut ini terdapat sebagian metode sukses dalam Islam yang dicoba seseorang muslim yang dapat kita raih tidak hanya kumpulan doa nya, insya Allah sukses dunia akhirat, sepanjang kita ikhlas.- hanya- bersandar- kepada- Alloh Mulaikan dengan Hasrat hingga Kau Hendak Mendapatkan Jangan abaikan dengan kekuatan hasrat. Hasrat hendak bawa keberhasilan. Gimana kita hendak memperoleh suatu bila kita tidak meniatkan diri buat memperoleh. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadist: Dari Amirul Mu’ minin, Abi Hafs Umar bin Angkatan laut(AL) Khottob radiallahuanhu, ia mengatakan: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Sebetulnya tiap perbuatan bergantung niatnya. Serta sebetulnya tiap orang( hendak dibalas) bersumber pada apa yang ia niatkan.( HR Bukhari Muslim).

Berubahlah buat menujuh ke Cita- cita

Bila mau mencapai apa yang kita mau buat kehidupan yang lebih baik serta tercapai cita- cita, hingga berubahlah mulai dari saat ini. Allah yang memastikan, tetapi perintah Allah pula supaya kita ingin mengganti diri sendiri.

“ Allah tidak hendak mengganti nasib sesuatu kalangan hingga kalangan itu sendiri yang mengganti nasib ataupun kondisi yang terdapat pada dirinya”( QS Ar- Ra’ d: 11)

Berubahlah jadi lebih baik, mulai dari pola pikir, keahlian, target- target, serta pula ilmu, hingga sukses didepanmu. Sangat aneh, banyak orang yang meringik dengan kondisinya yang terus menjadi terpuruk, menginginkan suatu yang belum tercapai, serta tidak terdapat kenaikan dalam hidupnya. Tetapi ia tidak ingin berganti.

Kuasai serta Miliki Ilmunya

Menuntut ilmu merupakan kewajiban untuk kita bagaikan muslim. Apabila kita mau mencapai sukses bidang apa? Hingga pelajarilah metode meraihnya. Banyak orang tidak dapat mencapai sukses tertentu sebab tidak mengenali ilmunya serta berperan tanpa ilmu semacam berjalan di kegelapan.

Serta sebetulnya keutamaan orang yang berilmu atas orang yang pakar ibadah semacam keutamaan( sinar) bulan purnama atas segala sinar bintang.( H. R. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, serta Ibnu Majjah)

“ Barangsiapa menginginkan sukses dunia hendaklah diraihnya dengan ilmu serta barangsiapa menghendaki sukses akherat hendaklah diraihnya dengan ilmu, barangsiapa mau sukses dunia akherat hendaklah diraih dengan ilmu”( Iman Syafi’ i). April- Jasmine_dan_Ustad- Solmed

Silaturahim

Ilmu( belajar sendiri) bukanlah lumayan tanpa silaturhim ataupun silaturahmi dengan orang yang lebih dibidang yang kita mau, sebab itu merupakan kunci sukses selanjutnya. Media Sosial semacam facebook, twitter, instagram dll yang tersambung dengan kita bukan metode terbaik buat silaturahim. Sebab Silaturahim itu buat melindungi keakraban dengan yang telah kita tahu pula buat menaikkan sahabat ataupun kerabat baru secara langsung. Hingga sempatkan waktu buat berjumpa orang.

“ Benda siapa yang mau diluaskan rezekinya ataupun dikenang bekasnya( perjuangan ataupun jasanya), hingga hendaklah dia menghubungkan silaturahmi.”( HR Muslim)

“ Benda siapa yang bahagia dipanjangkan usianya, diluaskan rezekinya, serta dijauhkan dari kematian yang kurang baik, hingga hendaklah bertakwa kepada Allah serta menyambung silaturahmi.”( HR Imam Bazar, Imam Hakim) 

Shadaqah

Shadaqah sangat berkaitan dengan silaturahim, sebab dimanapun yang kita temui dikala silaturahim bukan berarti cuma buat memperoleh ilmu saja tetapi pertolongan kita pula hendak diperlukan dari kerabat kita ataupun orang- orang yang baru kita tahu. Maanfaatkan buat silih membantu serta bershadaqah, hingga pintu rejeki hendak terbuka lebar.

Perumpamaan( nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- orang yang menafkahkan hartanya di jalur Allah merupakan seragam dengan sebutir benih yang meningkatkan 7 bulir, pada masing- masing bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan( ganjaran) untuk siapa yang Ia kehendaki. Serta Allah Maha Luas( kurnia- Nya) lagi Maha Mengenali.( QS. (AL) Baqarah: 261)

Berupaya serta Berdoa

Sehabis memulai dari hasrat, merubah diri buat lebih baik, menekuni ilmu yang hendak dicapai, silaturahim serta shadaqah. Barulah berupaya serta berdoa, insyaAllah sukses hendak senantiasa menujuh dekat dengan kita.

Serta apabila hamba- hamba Ku bertanya kepadamu tentang Saya, hingga jawablah bahwasanya Saya dekat. Saya mengabulkan doa orang- orang yang meminta kepada- Ku. Hingga bermohonlah kepada- Ku serta berimanlah kepada- Ku supaya mereka senantiasa terletak dalam kebenaran( Q. S Al- Baqarah: 186).

Hadits dari Imam Turmudzi serta Hakim, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, kalau Nabi SAW Bersabda:“ Barangsiapa hatinya terbuka buat berdoa, hingga pintu- pintu rahmat hendak dibukakan untuknya. Tidak terdapat permohonan yang lebih disenangi oleh Allah daripada permohonan orang yang memohon keselamatan. Sebetulnya doa berguna untuk suatu yang lagi terjalin serta yang belum terjalin. Serta tidak terdapat yang dapat menolak taqdir kecuali doa, hingga berpeganglah wahai hamba Allah pada doa”.( HR Turmudzi serta Hakim) syekh- ali- jaber- pendakwah- dari- madinah

Tawakal serta Bertaqwa

Sehabis berikhtiar ataupun berupaya serta berdoa hingga sesi berikutnya merupakan tawakal. Apabila kita sudah berkerja keras( ikhtiar) serta setelah itu berdoa, hingga yang kita jalani berikutnya merupakan bertawakal dab bertaqwa kepada Allah swt buat memperoleh hasil dari jerih payah yang kita jalani. Penafsiran tawakal merupakan menyerahkan seluruh urusan serta hasil usahanya cuma kepada Allah SWT.

Sebaliknya Bertaqwa merupakan bagaikan jalur keluarnya merupakan sesuatu perihal yang sangat diharapkan oleh tiap manusia kalau seluruh suatu urusan yang dilalui senantiasa mudah tanpa hambatan. Namun telah ialah sesuatu sunatullah kalau mustahil buat menemukan suatu tanpa perjuangan. Perjuangan, hambatan, kendala serta apapun wujudnya ialah bagian dari tes buat memperoleh kesuksesan. Semacam halnya seorang mau lulus sekolah wajib lewat tes, seseorang mau masuk suatu pekerjaan di suatu industri wajib lewat tahapan uji yang meletihkan.

Dari Umar bin Khoththob radhiyallahu anhu, kalau Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

“ Bila kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar- sebenarnya tawakkal, tentu Ia hendak membagikan rezeki kepada kamu sebagaimana Ia membagikan rezeki kepada seekor burung yang berangkat pada pagi hari dalam kondisi lapar serta kembali pada sore hari dalam kondisi kenyang.”

( Diriwayatkan oleh at- Tirmidzi)

Barangsiapa bertakwa kepada Allah tentu Ia hendak mengadakan menurutnya jalur keluar. Serta memberinya rezki dari arah yang tiada disangka- sangkanya. Serta barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah tentu Allah hendak mencukupkan( keperluan) nya. Sebetulnya Allah melakukan urusan yang( dikehendaki) Nya. Sebetulnya Allah sudah mengadakan syarat untuk masing- masing suatu.( QS. Ath Thalaaq: 2- 3)

Syukuri apa yang telah didapat.

Bila kalian bersyukur tentu hendak saya tambah( nikmat- Ku) untukmu serta bila kalian kufur hingga sebetulnya siksa- Ku amat pedih”( QS Ibrahim: 7).

Nah seperti itu sebagian/ kumpulan doa serta keterangannya buat yang mau sukses baik dunia ataupun akhirat. 

0 Response to "doa khusus yang ingin sukses Dunia Akhirat"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Sholawat Alfa shollâAllâhu

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel